Zespół Szkół w Starym Targu


Idź do treści

      Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Wskazówki zawiera publikacja pt. "Biało-Czerwona" opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka. Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej. Treść publikacji pt. "Biało-Czerwona" może być znakomitą podstawą do przeprowadzenia lekcji wychowania obywatelskiego z okazji zbliżającego się Dnia Flagi. To ogromna szansa, by dzieci i młodzież poznały zasady traktowania barw narodowych z szacunkiem.
Publikacja do pobrania:


      2 marca 2017 roku uczniowie klas IV - VI wzięli udział w kolejnym konkursie recytatorskim przygotowanym i przeprowadzonym przez panią Bożenę Grabowską. W zmaganiach wzięło udział czternaścioro uczniów. Jury, w składzie pani Janina Wiśniewska, pani Katarzyna Markowicz i pani Daniela Witka, przyznało następujące nagrody: 1 miejsce - Antonina Klimkowska klasa VI, 2 miejsce - Izabela Kołodziej klasa VI, 3 miejsce - Jakub Matuszak klasa IV, wyróżnienia - Oliwia Jablińska klasa IV, Grzegorz Otka klasa VI i Izabela Danielewska klasa VI Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Laureaci szkolnego konkursu reprezentowali naszą szkołę 25 marca w Konkursie Powiatowym. Więcej...


      Samorząd Województwa Pomorskiego, przy współpracy z Miastem Malbork organizuje konkurs plastyczny dla dzieci pod tytułem "Bezpiecznie jak w Szwajcarii". Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wśród dzieci i ich rodzin rezultatów osiągniętych w ramach zrealizowanego przez Województwo Pomorskie Projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, dotyczącego zakupu czterech zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork - Grudziądz, remontu wiaduktu wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Brachlewo, oraz zakupu i montażu 51 sztuk defibrylatorów.
Regulamin konkursu:


      Dwudziestego czwartego marca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz Młodzieżową Grupę Działania w Sztumie. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy IIIa: Marta Orlich, Milena Smolińska oraz Piotr Rzepka. W kategorii gimnazjum najlepsi okazali się uczniowie z Dzierzgonia. Gościem specjanym konkursu był Senator RP Leszek Czarnobaj, który podzielił się z uczestnikami zmagań swoimi doświadczeniami z pracy w samorządzie lokalnym oraz w polskim parlamencie. Więcej...


      23 marca odbył się wyjazd do byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. Założony 2 września 1939 roku w obrębie obszaru Wolnego Miasta Gdańska obóz Stutthof stał się od pierwszych chwil swojego istnienia jednym z miejsc, gdzie naziści dokonywali masowej zagłady polskiej inteligencji i Żydów, obywateli Wolnego Miasta Gdańska i mieszkańców polskich miast Pomorza Gdańskiego. W wyniku stosowania różnych form eksterminacji śmierć poniosło około 65 000 więźniów, w tym około 28 000 Żydów. Warto zaznaczyć, że jednym z więźniów Stutthofu był ksiądz Władysław Demski, w latach 1919-1923 wikary w Starym Targu. Więcej...


      18 marca 2017 roku Oliwia Jablińska, Stanisław Markowicz i Antonina Klimkowska wzięli udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Czerninie. Uczniowie rozwiązywali trudny test językowy najeżony pułapkami ortograficznymi. Stanisław Markowicz wywalczył III miejsce w kategorii klas V a Antonina Klimkowska zajęła I miejsce w kategorii klas VI. Uczniów do konkursu przygotowała pani Bożena Grabowska. Więcej...


      15 marca w naszej szkole (już po raz drugi) gościł Janusz Chomontek - polski sportowiec, wielokrotny rekordzista Księgi rekordów Guinnessa w podbijaniu różnych rodzajów piłek. Jest członkiem Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych. Na początku swojej kariery sportowej był piłkarzem Gwardii Koszalin i Zawiszy Grzmiąca. Janusz Chomontek karierę wyczynową rozpoczął w 1989. Od tego czasu aż 19 razy ustanawiał i pobijał rekordy Guinnessa. Międzynarodową sławę zdobył we Włoszech, kiedy pobił rekord 7 tys. odbić piłki należący do Diego Armando Maradony, podbijając piłkę 35 tys. razy. Sportowiec dał pokaz swoich umiejętności żonglowania różnymi piłkami, zaprosił też do żonglerki uczniów, którzy w nagrodę otrzymali jego zdjęcia wraz z autografami. Więcej...


      Już po raz drugi Karolina Juchta uczennica drugiej klasy naszego gimnazjum znalazła się w ostatnim - diecezjalnym - etapie
Konkursu Religijnego Diecezji Elbląskiej. W tym roku tematem konkursu była "Fatima - orędzie nadziei na dzisiejsze czasy",
ze względu na obchody 100-lecia objawień Maryji w tej portugalskiej wiosce. 6 kwietnia 2017 roku w Elblągu Karolina zmierzy się
z uczniami z całej diecezji elbląskiej, którzy przeszli eliminacje w swoich dekanatach. Życzymy Karolinie wygranej i już trzymamy kciuki. Więcej...


      16 grudnia 2016 roku Antonina Klimkowska i Philip Witka wzięli udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, który odbył się w Kwidzynie. Do etapu wojewódzkiego tego konkursu zakwalifikowała się Antonina Klimkowska, która reprezentowała naszą szkołę w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 24 lutego 2017 roku. Uczennica uzyskała 72% prawidłowych odpowiedzi i tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Uczniów do konkursów przygotowała pani Bożena Grabowska. Więcej...


      Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu informuje, że prowadzony jest nabór do Publicznego Przedszkola w Starym Targu. Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola - 31 marca 2017 r. - termin nieprzekraczalny!!!

 1. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w Starym Targu.
 2. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu wymaga pokrycia kosztów eksploatacji.
 3. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1600.
 4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są z urzędu.
 5. Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu - w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci:
  • rodziców pracujących,
  • matek i ojców samotnie je wychowujących,
  • matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz dzieci z rodzin zastępczych,
  • potrzebujących opieki dłużej niż 5 godzin,
  • dzieci 3 - 5 letnie na 5 godzin.
 6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Stary Targ. Przyjęcie dzieci do przedszkola spoza gminy wymaga zgody organu prowadzšcego przedszkole.
 7. Wszelkiej informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół tel. (55) 277 62 22.
 8. Złożenie wniosku obowiązuje również dzieci aktualnie objęte opieką w oddziałach przedszkolnych.


      Dnia 23 lutego 2017 roku w Zespole Szkół w Starym Targu odbył się Dzień Patrona Szkoły, którym jest Franciszek Jujka. W tym dniu wszyscy przyszli do szkoły ubrani na galowo. Po pierwszej godzinie lekcyjnej zostały wręczone patriotyczne wstążeczki każdemu uczniowi oraz pracownikom szkoły. Na początku czwartej lekcji uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wyszli na szkolny hol, trzymali flagi biało-czerwone oraz napis Dzień Patrona Szkoły, co zostało uwiecznione na wspólnym zdjęciu. Na szóstej godzinie lekcyjnej odbyło się poetyckie spotkanie, podczas którego wybrani uczniowie zaśpiewali dwa utwory poetyckie Franciszka Jujki Kochaj bracie ojców mowę, Hymn Rodła oraz wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Więcej...


      16 lutego 2017 roku w godzinach popołudniowych odbyły się w Zespole Szkół w Starym Targu dyskoteki karnawałowo-walentynkowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodszym uczniom zapewniono posiłek w postaci chipsów, napojów, pączków oraz paluszków. Po posiłku bawili się przy muzyce mechanicznej na sali sportowej. Gimnazjaliści wspaniale bawili się na górnym korytarzu przy dobrej muzyce, przygotowanej przez uczenice klasy IIIb Natalię Kilińską i Oliwię Truszczyńską. Imprezę przygotowały Samorządy Uczniowskie pod kierunkiem Pani Bożeny Grabowskiej i Pani Magdaleny Gut-Marcinkowskiej. Opiekę sprawowali pozostali nauczyciele. Szczególne podziękowania należą się rodzicom ucznia Alana Kalkowskiego (kl. IIa) za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i efektów świetlnych. Więcej...


      Dnia 16 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano bal przebierańców dla dzieci z klas I-III. W trakcie balu przeprowadzono dla najmłodszych uczniów wiele ciekawych konkursów, takich jak: wybory królowej i króla balu, taniec z miotłą, taniec z krzesłami, picie przez słomkę, taniec z balonami oraz jedzenie chrupek. Konkursom towarzyszyła wspaniała zabawa i radosna atmosfera. W przygotowaniu imprezy czynnie uczestniczyli wychowawczynie klas oraz rodzice, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem. Uczestnicy balu otrzymali pyszny poczęstunek. Więcej...


      W nocy z 10 na 11 lutego 2017 r. odbyła się w naszej szkole „Walentynkowa Noc w Starym Targu”, w której udział wzięły klasy VI ze Szrop i Starego Targu. Było to już drugie spotkanie uczniów a zarazem rewizyta zaprzyjaźnionej klasy ze Szrop, która przyjechała ze swoją opiekunką panią Alicją Czwerenko. Tym razem tematem spotkania był święty Walenty – nie tylko patron zakochanych, ale również osób chorych na epilepsję i choroby psychiczne. Uczniowie rozpoczęli od zmagań sportowych, następnie przeszli do konkursów językowych i literackich, oczywiście na temat miłości i przyjaźni. Wieczór zakończył się wspólnym oglądaniem filmu i długimi rozmowami. Rano rozdano nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Starym Targu i wszyscy w dobrych humorach ruszyli do domów. Więcej...


      8 lutego br. najlepsi uczniowie naszej gminy wraz z rodzicami odebrali stypendia Wójta Gminy Stary Targ. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w Starym Targu i jak zwykle miała podniosły charakter. Po przemówieniu Pana Wójta Wiesława Kaźmierskiego, przystąpiono do wręczania nagród, które uczniowie i ich rodzice otrzymali z rąk dyrektorów szkół naszej gminy. Najwyższą średnią w gminie uzyskała Antonina Klimkowska z klasy VI (5,75). Po za nią ze szkoły podstawowej stypenia otrzymali: Philip Witka (5,25), Oliwia Jablińska (5,08), Jakub Matuszak (5,08) i Łucja Szwarc (5,00). W gimnazjum najwyższą średnią ocen uzyskał Sebastian Sztucka (5,34). Oprócz niego wyróżniono: Oliwię Bartnicką (5,27), Karolinę Juchtę (5,14), Michalinę Behnke (5,00) i Annę Chrościcką (5,00). Więcej...


      Dnia 22 grudnia 2016 roku w gimnazjum odbyły się wigilie klasowe, po których wszyscy uczniowie spotkali się przy szkolnej choince. Każda klasa zaprezentowała wybraną przez siebie kolędę. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze. Pani dyrektor złożyła uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom obsługi życzenia świąteczno-noworoczne oraz przypomniała młodzieży o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Następnie wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na jasełka. Uczniowie obejrzeli ten sam spektakl, który dzień wcześniej był prezentowany dla wszystkich seniorów naszej gminy. Więcej...


      Dnia 22 grudnia 2016 r. w klasie IIIa odbyło się spotkanie wigilijne. Dzieci angażowały się w przygotowanie świątecznego wystroju stołu i sali. Dzielono się opłatkiem, składano sobie wzajemnie świąteczne i noworoczne życzenia. Uroczystość uświetniły wspólne śpiewy polskich tradycyjnych kolęd oraz pastorałek. Więcej...


      W Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu w dniach 21 i 22 grudnia odbyły się po raz ósmy Jasełka Bożonarodzeniowe. Tym razem w świąteczny nastrój wprowadziło nas przedstawienie pt: "Przybieżeli anieli". Jasełka to zawsze trudne i niezwykle pracochłonne wyzwanie dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Starym Targu zaangażowanych w to przedwsięwzięcie. Tym razem grupa "aktorska" liczyła ok. 40 osób (począwszy od najmłodszych uczniów edukacji wczesnoszkolnej, poprzez szkołę podstawową i kończąc na gimnazjum). Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości to: Justyna Amling, Agnieszka Grabara, Mirosława Stecka i Daniela Witka. Współorganizatorzy to dyrektor GOK-u - Witold Szymanek, rodzice oraz Wójt Gminy Stary Targ - Wiesław Kaźmierski. Więcej...


      Dnia 19 grudnia 2016 r. w świetlicy socjoterapeutycznej odbyło się spotkanie wigilijne. Uczestnicy angażowali się w przygotowanie świątecznego wystroju stołu i sali. Dzielono się opłatkiem, składano sobie wzajemnie świąteczne i noworoczne życzenia. Uroczystoœć uświetniły wspólne śpiewy polskich tradycyjnych kolęd oraz pastorałek. Tradycją grupy jest, że wspólnie z dziećmi do wigilijnego stołu zasiadają przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie dzieci, uczestniczące w zajęciach w świetlicy, zostały obdarowane świątecznymi paczkami. Dzieci także w dowód szacunku wręczyły gościom (własnoręcznie wykonane podczas zajęć), upominki oraz świąteczne kartki. Więcej...


      Tradycją klasy IIIa są warsztaty plasyczne z udziałem rodziców. Dnia 15.12.2016 r. odbyły się takie zajęcia, których głównym celem było umacnianie więzi uczuciowych między rodzicami i dziećmi, pokazanie ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego z dzieckiem z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych w domu zapoznanie z prostymi technikami plastycznymi oraz kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia. Dzieci i rodzice, a było ich 7 zostali podzieleni na trzy zespoły. Każda grupa miała wykonać kartkę świąteczną w formie plakatu, którego tematem przewodnim był ANIOŁ, jako jedna z postaci związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Do dyspozycji były różne materiały. Każda grupa pracowała z wielkim zaangażowaniem. Na koniec odbyła się prezentacja i omówienie prac. Więcej...


      6 grudnia odwiedził szkołę święty Mikołaj ze słodkimi upominkami dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Starym Targu. Szkolny Konkurs Mikołajkowe Scrabble dla klas IV-VI odbył się 12 grudnia 2016 roku. Wcześniej w klasach przeprowadzono gry próbne i eliminacje klasowe. Scrabble cieszyło się dużym powodzeniem i uczniowie coraz częœciej sięgają po tę trudną, ale rozwijającą grę planszową. W rozgrywkach finałowych najlepszy w szkole okazał się Piotr Sabiszewski z klasy V, który pokonał Antoninę Klimkowską i Oliwię Kulpę - obie z klasy VI. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Bożena Grabowska. Więcej...


      Dnia 01.12.2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Starym Targu odbył się Konkurs Pięknego czytania Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Jego cele to: kształcenie umiejętności pięknego czytania, uwrażliwienie na piękno literatury; wzbudzanie zainteresowań literaturą piękną; stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz wzbudzenie ducha rywalizacji. Uczniowie, którzy czytali przygotowane wcześniej fragmnety Quo vadis Henryka Sienkiewicza to: Maria Kotowska, Jowita Dywan, Wiktoria Ciura, Ewa Sznaza, Anna Chrościcka, Klaudia Bogusławska, Dominika Skowrońska, Michalina Behnke, Sebastian Sztucka, Kamila Zajączkowska, Patrycja Kołodziej, Oliwia Truszczyńska, Natalia Bajkowska i Aldona Iwańska. Więcej...


      30 listopada w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbył się II Powiślański Konkurs Historyczny "Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy", nad którym patronat objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski. Konkurs skierowany był do uczniów szkół z powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, a jego tematyka dotyczyła działalności polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego związanego z Armią Krajową w okresie II wojny światowej oraz zasad funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Bartnicka, Anna Chrościcka oraz Alan Kalkowski. Konkurs składał się z dwóch etapów. W części pierwszej uczestnicy rozwiązywali test. Uczniowie z największą liczbą punktów awansowali do Wielkiego Finału. Więcej...


      W ramach ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc" dnia 25.11.2016 r. w każdej z klas I - III zostały zorganizowane zajęcia, których tematem było "Zdrowo jem - wiem co jem", a sposobem na realizację tego tematu było wykonywanie w klasach zdrowych kanapek i sałatek. Zajęcia te były połączone z zabawą andrzejkową. Celem zajęć było:
- uświadomienie dzieciom ich możliwości poznawczych (zmysły: wzroku, węchu, dotyku i smaku)
- zapoznanie dzieci z wartościami odżywczymi warzyw i owoców
- zachęcenie dzieci do codziennego jedzenia warzyw i owoców
- uczenie dzieci zasad koleżeńskiej współpracy. Więcej...


      Klasy IV-VI bawiły się podczas zabawy andrzejkowej 24 listopada 2016. W tym roku rodzice przygotowali poczęstunek: ciasto, popcorn i owoce. Napoje ufundowała Rada Rodziców, która także zapewniła słodycze na nagrody. Konkursy, zabawy i wróżby przeprowadzili członkowie samorządu uczniowskiego wspierani przez swoich kolegów z klas. Za muzykę i sprzęt odpowiadali Stanisław Markowicz i Piotr Sabiszewski z klasy V, którzy świetnie sprawdzili się jako disc jockeje. Więcej...


      Dnia 24.11.16 r. uczniowie z klas II - VI na krytym lodowisku HELENA w Elblągu obejrzeli baśń "Królowa Śniegu" w wykonaniu MOSKIEWSKIEJ REWII NA LODZIE. Dzieci miały możliwość poznania nowej formy artystycznej jaką jest połączenie baletu, jazdy na łyżwach, muzyki i literatury. Więcej...


      Dnia 21.11.2016 r. w świetlicy socjoterapeutycznej odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczestników zajęć. Celem uroczystości było zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi, pielęgnowanie polskich tradycji, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie kultury współdziałania w zespole oraz integracja dzieci. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zabawach i grach: "buty", "bukiet zawodów", "kubek przyszłości", "kolory szczęścia" i innych. Podczas zabaw było wiele śmiechu i radości. Więcej...


      10 listopada 2016 r. na sali gimnastycznej odbyły się otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum. Imprezę zorganizował i przeprowadził Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Magdaleny Gut-Marcinkowskiej. Pierwszoklasiści uczestniczyli w licznych konkursach, w których gromadzili punkty przyznawane im przez komisję sędziowską w następującym składzie: pani dyrektor Mirosława Jakubik, pani Magdalena Gut-Marcinkowska, Oliwia Bartnicka i Mateusz Czyż. Uczniowie świetnie się bawili a rywalizację międzyklasową nieznacznie wygrała klasa Ia. Więcej...


      10 listopada 2016 r. z okazji Święta Niepodległości młodzież pod kierunkiem pani Agnieszki Grabary przygotowała i przedstawiła prezentację i program artystyczny o charakterze patriotycznym ukazujące historię Polski od czasów rozbiorów aż do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Marta Orlich, uczennica klasy IIIa wykonała przejmującą "Pieœń Inki". Apel prowadził pan Waldemar Wyłupski a wystąpili w nim także uczniowie szkoły podstawowej. Na zakończenie apelu uczniowie z kl.IIIa przygotowani przez panią Bożenę Wójcicką zatańczyli krakowiaka. Więcej...


      Dnia 10.11. 2016 r. z okazji Święta Niepodległości dzieci z klasy III a przygotowały i przedstawiły program artystyczny pt. "Droga do niepodległości". Z wielkim zaangażowaniem przygotowywały inscenizację a następnie zaprezentowały ją kolegom i koleżankom z grup przedszkolnych i klas I -VI. Program zawierał ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Następnie zatańczyły KRAKOWIAKA - polski taniec narodowy. Na zakończenie apelu uczniowie z kl.II -VI wzięli udział w konkursie, w którym trzeba było podpisać portret (Józef Piłsudski), wykonać flagę Polski, pomalować godło naszego kraju. Zadania przygotowała pani Agnieszka Grabara, a nad poprawnością wykonania zadań czuwało jury pani dyrektor Mirosława Jakubik i pani Janina Wiśniewska. Więcej...


      W poniedziałek, 7.11.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyła się żywa lekcja historii dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowowej. Klasa czwarta wspaniale została wprowadzona w zagadnienie historii, uczniowie klasy piątej aktualnie przerabiają poruszone zagadnienia, natomiast dla klasy szóstej było to przypomnienie materiału z poprzednich lat. Lekcja trwała ok. 50 minut i polegała ona na barwnym opowiadaniu wraz z prezentacją strojów oraz sztuki walki. Dużą dawkę wiedzy podano w formie dostosowanej do wieku słuchaczy. Więcej...


      Część klasy VI z wychowawczynią Bożeną Grabowską oraz panią Katarzyną Markowicz odwiedziła 28 października szkołę w Szropach. Nasi uczniowie i przedstawiciele klasy VI ze Szrop wzięli udział w "Magicznej nocy z duchami w bibliotece" przygotowanej przez nauczycielki panią Alicję Czwerenko i panią Annę Kozaczek. Noc była pełna zmagań literackich i sportowych oraz rozmów do poduszki. Oprócz tego wybrano najlepsze przebranie na haalloween, które zaprezentowała Izabela Kopek. Uczniowie mieli okazję i czas wspólnie przygotować i zjeść posiłki. A miła atmosfera towarzyszyła nam aż do rana do godziny dziesiątej, kiedy to nastąpił koniec imprezy. Więcej...


      22 października w Zespole Szkół w Czerninie odbył się "Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Mieście i Gminie Sztum". Do konkursu przystąpiły trzyosobowe drużyny ze szkół powiatu sztumskiego. Nasze gimnazjum reprezentowali: Oliwia Bartnicka, Sandra Mojsiejuk i Miłosz Bartnicki, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi historii, przyrody, zabytków, tradycji oraz topografii Sztumu. Drużyna ze Starego Targu zajęła drugie miejsce, ustępując tylko gospodarzom, czyli uczniom z Czernina. Klasyfikacja końcowa w kategorii gimnazjum: w Czerninie, II m. Gimnazjum w Starym Targu, III m. Niepubliczne Gimnazjum w Sztumie, IV m. Gimnazjum nr 1 w Sztumie Więcej...


      W piątek 21 października odbyła się Lekcja Żywej Historii, którą przeprowadził absolwent naszego gimnazjum, Artur Kowalczyk, obecnie student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie pokazu zaprezentowano elementy ubioru oraz uzbrojenia ludzi żyjących w państwie pierwszych Piastów. Przedstawiono również najważniejsze wydarzenia związane z panowaniem Mieszka I oraz jego następców. Po zakończonej lekcji nasi goście udostępnili uczniom rekwizyty i repliki broni wykorzystane podczas inscenizacji. Więcej...


      13 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Starym Targu. Zebrani nauczyciele, pracownicy obsługi i zaproszeni goście mogli podziwiać talent aktorski i wokalny dzieci i młodzieży naszej szkoły. Program z przymrużeniem oka prezentował pracę pedagogów i krytyczne spojrzenie uczniów na swoich nauczycieli. Piosenkami przedstawienie wzbogacił chór przygotowany przez pana Marka Czarneckiego, a za całość odpowiadała pani Bożena Grabowska przy współpracy pani Bożeny Wójcickiej. Więcej...


      W biegu papieskim, który tradycyjnie odbył się od orlika do mostku w drodze na Tulice, wśród chłopców niepokonany okazał się Kacper Wieprzkowski z klasy IIb, za nim dobiegł do mety Kacper Krzykowski z tej samej klasy. Jako trzeci na mecie pojawił się Piotr Rzepka uczeń klasy IIIa. Z dziewcząt najlepsza okazała się reprezentantka klasy IIa Wanessa Szmeil, na miejscu drugim była Justyna Orlich uczennica klasy Ia, a za nią dobiegła Jowita Dywan z tej samej klasy. Najlepsi biegacze otrzymali z rąk pani dyrektor Mirosławy Jakubik dyplomy oraz nagrody rzeczowe: powerbanki, słuchawki douszne oraz pendrive ufundowane przez Radę Rodziców. Więcej...


      W czwartek 13 października uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia ze swoimi wychowawcami. Więcej...


      Czwartek 13 października to dzień, w którym na dwa sposoby uczciliśmy 38. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Najpierw były kremówki papieskie – ulubione ciastka Jana Pawła II z czasów szkolnych, a na zakończenie dnia lekcyjnego trochę wysiłku fizycznego czyli VI Bieg Papieski Gimnazjalistów. Kremówki, po rocznej nieobecności, cieszyły się ogromnym wzięciem. Ostatnie ciastka zostały zniknęły już na trzeciej przerwie międzylekcyjnej. Sprzedażą dzielnie zajęły się uczennice z klasy IIIa i IIIb gimnazjum. Więcej...


      W niedzielę 9 października obchodziliśmy XVI Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - bądŸcie świadkami miłosierdzia". W tym roku uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody, poprzez zbiórkę pieniędzy na żywy pomnik Jana Pawła II czyli Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po każdej mszy świętej w kościele w Starym i Nowym Targu wyznaczeni wychowankowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum, z puszkami przygotowanymi przez fundację zbierali pieniądze na program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości oraz wręczali darczyńcom obrazki i naklejki. W sumie zebrano 501,50 zł, które z zaangażowaniem przeliczyli uczniowie kasy piątej. Zebrana kwota została przesłana na konto fundacji. Więcej...


      Za nami kolejne mistrzostwa szkół w Rummikub. W piątek 7 października nasi uczniowie stanęli do walki o mistrza Rummikub, gry która łączy pokolenia, a w naszej szkole zdobyła serca wielu. Do Sztumu na zawody przybyli uczniowie z całej Polski: z Gorzowa Wielopolskiego, Poznania, Warszawy, Kalisza, Gdańska i innych miast. Jak się okazało w sam piątek najtrudniej z dojazdem na miejsce mieli uczestnicy z najbliższych miejscowości czyli z Czernina, Kwidzyna czy Starego Targu, co spowodowane było pracami przy budowie ronda w centrum Sztumu. Naszą szkołę w rozgrywkach reprezentowało 4 uczniów: z gimnazjum Maria Kotowska i Daria Paluch z klasy IA, natomiast z klasy 6 szkoły podstawowej Izabela Kołodziej i Małgorzata Zielińska. Dwie gimnazjalistki Marta Orlich oraz Michalina Behnke sprawdziły się jako sędziowie. Więcej...


      Klasa VI wybrała się 16 września na wycieczkę do Malborka. Towarzyszyły nam także dwie mamy - pani Ania Witka i pani Beata Kulpa. Piękna pogoda dopisywała, a uczniowie podziwiali urok Malborka, szczególnie zamku krzyżackiego. Płynęliśmy statkiem po Nogacie i podziwialiśmy panoramę Malborka. Można było zażyć także słonecznych kąpieli, słuchając ciekawostek o historii miasta. Stragany z pamiątkami i posiłek w Mc Donaldzie dopełniły całości wyprawy. Wszyscy zrelaksowani i zadowoleni wrócili do domów. Następna wyprawa do Malborka już wiosną! Więcej...


      W czwartek 1 września 2016r. w Zespole Szkół w Starym Targu nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Uroczysty apel poprzedzony był Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Robert Ziemiański. W czasie apelu do uczniów, ich rodziców i nauczycieli przemawiała pani dyrektor Mirosława Jakubik. Pan Adam Langowski przypomniał wydarzenia związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej, a pani wicedyrektor Marzena Andrzejczak zapoznała wszystkich z przydziałem wychowawców dla poczczególnych klas. Po apelu uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Więcej...stat4u

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37a, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl