Zespó³ Szkó³ w Starym Targu


Id¼ do tre¶ci

Akcja profilaktyczna "NIEĘPA 2017"


      Dnia 24 listopada 2017r. uczniowie naszego gimnazjum byli w Arenie Gdynia na imprezie z cyklu "NIEĘPA 2017" zorganizowanej przez Zarz±d G³ówny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. By³a to akcja profilaktyczno - informacyjna na temat uzaleænień pod has³em NIE PIJŹ, NIE PALŹ, NIE ĘPAM. Akcji informacyjnej i profilaktycznej towarzyszy³y wystźpy zespo³u "Sto%" oraz wystźp Margaret wraz z zespo³em. Uczniowie byli pod opiek± nauczycieli: p. Miros³awy Steckiej, p Graæyny Krupy, p. Danieli Witki oraz pod opiek± p. Magdaleny Konefa³.

Relacja: p. Miros³awa Stecka.

Zdjźcia: p. Miros³awa Stecka i Piotr Skonecki.Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Zespó³ Szkó³ w Starym Targu, ul. G³ówna 37a, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl